Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BALIGRÓD, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239245

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA BALIGRÓD

ul. PLAC WOLNOŚCI 13
38-606 BALIGRÓD

Wyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na dzierżawę cz. nieruchomości położonej w miejscowości Baligród stanowiącej własność Gminy Baligród na okres trzech lat

Przedmiotem przetargu jest cz. nieruchomość położnej w m. Baligród, gm. Baligród oznaczona jako działka 495 o pow. 20 m2 Księga Wieczysta - KS1E/00010704/5 Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawy działki wynosi 1.00 zł.  za 1 m2, co do ww. nieruchomości określa się następująco: pow. 20 m2  x 1.00 zł = 20,00 zł + obowiązujący podatek VAT ( słownie: dwadzieścia złoty+ obowiązujący podatek VAT ) Przetarg odbędzie się w dniu  12 kwietnia 2023 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy Baligród ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród pokój Nr 4. Wadium w wysokości 4,00 zł należy wpłacić na konto BNP Paribas Nr 36 1600 1462 1854 9106 1000 0003 lub w kasie Urzędu Gminy Baligród ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród od godz. 7.00 do 15.00 najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2023 r. Ogłoszenie zamieszczono w prasie – Gazeta Wyborcza, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach, stronie internetowej  www.bip.baligrod.plwww.baligrod.pl w dniu 7 marca 2023r.do 12 kwietnia 2023r. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Baligrodzie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 Plac Wolności 13, 38-606 Baligród lub Tel: (13) 468-40-77, fax 13 468 44 08, e-mail: gmina@baligrod.pl

Zobacz inne

Prawo