Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOWALEWO POMORSKIE, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239561

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

GMINA KOWALEWO POMORSKIE

ul. KONOPNICKIEJ 13
87-410 KOWALEWO POMORSKIE

Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego działając w oparciu o art. 35 ust. 1   ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kowalewie Pomorskim przy Konopnickiej 13, został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę: cz. dz. nr 173 w Wielkim Rychnowie,   cz. dz. nr 11/12 02 obręb w Kowalewie Pomorskim, dz. nr 51/1 02 obręb w Kowalewie Pomorskim,  dz. nr 30/1, 30/2, 30/3 01 obręb w Kowalewie Pomorskim

 

                z up. B U R M I S T R Z A

      /-/ mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska    

                                                                                                                                      Zastępca Burmistrza

Zobacz inne

Prawo