Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GRAJEWO, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239470

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W GRAJEWIE

ul. KOLEJOWA 1
19-200 GRAJEWO

                                                                                                   OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grajewie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 164/22, z wniosku Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie - Lechosława Kochańskiego z udziałem Bogumiły Szewczuk, Henryka Szewczuka, Bogumiła Józefa Szewczuka o stwierdzenie nabycia spadku po: 1/Marianie Józefie Szewczuk zmarłym 30 grudnia 2021 r. w Grajewie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu na terenie Polski był Ławsk, gmina Wąsosz, województwo podlaskie. Wzywa się wszystkich spadkobierców Mariana Józefa Szewczuka zmarłego 30 grudnia 2021 r. w Grajewie, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zobacz inne

Prawo