Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Termin składania dokumentów

14.03.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JELENIA GÓRA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239040

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Różyckiego 19
58-506 JELENIA GÓRA

ADMINISTRACJA „DWÓJKA”

 JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl

tel. (75) 75 31 073

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejść do budynku oraz szybów windowych dla klatek schodowych z adaptacją komór zsypowych na strefę wejścia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla niżej wymienionej lokalizacji w Jeleniej Górze pozostającej w zasobach JSM przy ul. Noskowskiego 9 klatka XIII i XIV”

                                         Wymagane wadium: 2.500- złotych.

                                                   Termin realizacji: pożądany do 30.06.2023 r.

                     Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
 Administracji „DWÓJKA” przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73

w dni robocze w godz. od 800 do 1400 oraz elektronicznej - od dnia 28.02.2023 roku      

             (cena SIWZ: 36,90 zł brutto)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,

w siedzibie Administracji „Dwójka” przy ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze - do godz. 1000 dnia 14.03.2023 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2023 roku o godzinie 1100

w siedzibie Administracji „DWÓJKA”  przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.

Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr  09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

 Kwotę za SIWZ – 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM. 

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.

Zobacz inne

Prawo