Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OLSZTYN, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239848

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. DĄBROWSZCZAKÓW 44
10-543 OLSZTYN

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 22/23 z wniosku Martyny Sobolewskiej z udziałem Klaudii Sobolewskiej, Elżbiety Zdun i Jadwigi Zdanowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Sobolewskim, zmarłym w dniu 27 grudnia 2022 roku w Olsztynie, ostatnio zamieszkałym w Mykach. W skład spadku wchodzą nieruchomości położone w Mykach i Kieźlinach. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zobacz inne

Prawo