Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PSZCZYNA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239595

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W PSZCZYNIE

ul. BOGEDAINA 14
43-200 PSZCZYNA

W Sądzie Rejonowym w Pszczynie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 1011/22 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Gielsok-Tyc i Mirosława Tyc o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Skórze, córce Wiktora i Barbary, nazwisko rodowe Macura, urodzonej 23 października 1932 r. w Czechowicach-Dziedzicach, zmarłej 26 września 2022 r. w Pszczynie, mającej miejsce swojego zwykłego pobytu w chwili śmierci w Czechowicach-Dziedzicach. Spadkodawczyni pozostawiła nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kasprzaka 2. Spadkodawczyni pracowała jako pracownik biurowy. 

Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Pszczynie i podali miejsce zamieszkania oraz udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Zobacz inne

Prawo