Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZĘSTOCHOWA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239435

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

ul. SOBIESKIEGO 9
42-217 CZĘSTOCHOWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 34 322-91-20

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Częstochowskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, działając na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b i art. 35 ust. 1, ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje, że w dniu 2 marca 2023 r. został wywieszony na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 (I piętro), wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Gminie Poczesna, na okres 3 lat.

Wykaz umieszczony został na stronie internetowej Starostwa: BIP http://powiat-czestochowski.4bip.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, (II piętro, pokój nr 230 lub tel. 34 322-91-20) w dniach pracy urzędu.

Częstochowa, dnia 2 marca 2023 r.

Zobacz inne

Prawo