Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Czeladź, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238968

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIASTO CZELADŹ

ul. KATOWICKA 45
41-250 CZELADŹ

BK-GL.6840.6.2023

Burmistrz Miasta Czeladź informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wywieszeniu wykazu numer 28/2023 - dotyczącego przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oznaczonej numerem działki 91/8 arkusz mapy 15 o powierzchni 0,0416 ha, która położona jest przy ulicy Rolniczej, zapisanej w księdze wieczystej numer KA1B/00018597/3.

Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź - ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, II piętro, a także zamieszczony na stronie internetowej www.bip.czeladz.pl na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj.

od 10 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Zobacz inne

Prawo