Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240005

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO

ul. BEMA 89/1
15-370 BIAŁYSTOK

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr GU.WD.4520.1.3.2023 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 oraz na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl

Zobacz inne

Prawo