Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

6 800,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Termin składania dokumentów

20.04.2023 27 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIKOŁAJKI, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240047

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI

URZĄD MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI - Company Logo

ul. KOLEJOWA 7
11-730 MIKOŁAJKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 87-4219056, e-mail: gospodarka.gruntami@mikolajki.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

                             Znak: GGR.6845.45.1.2023                                                                                  Mikołajki, 2023r.03.28

 

Burmistrz Miasta Mikołajki

informuje

o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej, obręb geod. Mikołajki oznaczonej nr geod. 40/25 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu.

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia  32 m2 (4,00m x 8,00m) - miejsce nr 1

Czynsz wywoławczy: 6.800,00 zł brutto/ za cały okres obowiązywania umowy

Wysokość wadium: 5.000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00032574/8.

 

Przedmiotowy teren objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MU.02 teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Powyższą część nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu.

 

 

Pełna treść ogłoszenia z dnia 28.03.2023r. znak: GGR.6845.45.1.2023 znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 7 i na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i ww.mikolajki.eu.

Informacja o ogłoszeniu o przetargu opublikowana jest w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz umieszczona w lokalnej prasie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną

e-mail: gospodarka.gruntami@mikolajki.pl oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 

 

ZASTRZEŻENIE:

      Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,  w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl oraz www.mikolajki.eu, i w lokalnej prasie

Zobacz inne

Prawo