Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240055

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU VII WYDZIAŁ CYWILNY

ul. MŁYŃSKA 1A
61-729 POZNAŃ

W Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział VII Cywilny pod sygnaturą VII Ns 301/20 toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Jeremicz o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Jeremicz synu Józefa i Bronisławy z domu Samordak zmarłym dnia 29 czerwca 2020r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu.

Sąd wzywa zainteresowanych, tj. spadkobierców Ryszarda Jeremicz, aby w terminie trzech  miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zobacz inne

Prawo