Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240100

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

Icon
Tryb postępowania

Oferta pracy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKRAJU

ul. KULCZYŃSKIEGO 14
02-777 WARSZAWA

RADA NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” w Warszawie

ul. Stanisława Kulczyńskiego 14

02-777 Warszawa

ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Miejsce pracy: Warszawa

 

Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, kierunkowe budowlane lub pokrewne;
 3. co najmniej 10-letni staż pracy i minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 4. dobra znajomość prawa budowlanego w tym zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych i lokali usługowych lub dobra znajomość programów księgowych spółdzielni;
 5. doświadczenie w zakresie prowadzenia prac budowlanych, remontów, konserwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych lub doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości w spółdzielni mieszkaniowej;
 6. znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania, przygotowywania specyfikacji technicznych i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów mieszkaniowych, umiejętność ich oceny i kontroli ich realizacji lub dobra znajomość problematyki windykacji i spraw kadrowo-płacowych;
 7. nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec SM "Na Skraju" (oraz rodzącej sytuacje konfliktu interesów);
 8. bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Aplikacja kandydata biorącego udział w konkursie powinna zawierać:

 1. zgłoszenie do konkursu i wymagane oświadczenia, stanowiące łącznie załącznik nr 2 do regulaminu konkursowego (do pobrania w Biurze Zarządu Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni https://naskraju.pl);
 2. życiorys (CV) z opisem posiadanego doświadczenia zawodowego i danymi kontaktowymi;
 3. referencje lub kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada;
 4. pisemną koncepcję zarządzania zagadnieniami technicznymi i eksploatacji spółdzielni mieszkaniowej lub funkcjonowania Działu Księgowości i kadr spółdzielni mieszkaniowej.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Spółdzielni w terminie do dnia 3 kwietnia 2023 r. do godz. 13.00 pisemnego zgłoszenia na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju"

ulica Stanisława Kulczyńskiego 14

02-777 Warszawa

z dopiskiem „Rada Nadzorcza – konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu”.

Dodatkowe wymagania i pozostałe istotne informacje kandydat uzyska na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” pod adresem: https://naskraju.pl lub bezpośrednio w sekretariacie SM.

Zobacz inne

Prawo