Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

204 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bodaczów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240086

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Upadłość

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

osoba kontaktowa: nr tel. 603 327 052 lub 601 37 51 35

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Szymańskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i syndyk masy upadłości Marka Szymańskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferują do sprzedaży za cenę 204 000 zł ( dwieście cztery tysiące złotych ) prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 4281/1 o powierzchni łącznej 0,04 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Bodaczów gmina Szczebrzeszyn dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1Z/00058178/5.

Bliższe informacje są dostępne na stronach internetowych : www.syndyk-lubelskie.pl, www.wEgzekucji.pl oraz w biurach syndyków ( ul. Rapackiego 12/4 ,20-150 Lublin i ul. Struga 19, 21-040 Świdnik) oraz pod numerem telefonu: 603 327 052 lub 601 37 51 35.

Zobacz inne

Prawo