Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Termin składania dokumentów

21.03.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JELENIA GÓRA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240019

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Różyckiego 19
58-506 JELENIA GÓRA

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl

tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie kompleksowej modernizacji 2 dźwigów osobowych wraz z robotami budowlano – instalacyjnymi w zakresie dotyczącym przebudowy wejść do budynków, szybów windowych oraz prac remontowych w zasobach  będących w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

ZADANIE 1 – przy ul. Noskowskiego 9 – klatka X

    ZADANIE 2 – przy ul. Noskowskiego 10 – klatka VIII

Zakres obejmuje prace wynikające z SIWZ, z Projektów budowlanych, opisu zadań remontowych nieujętych w projektach. Projekty budowlane dostępne są na stronie www.jsmjg.pl przy ogłoszeniu o przetargu, przedmiary robót stanowią załącznik do SIWZ.

                                        Wymagane wadium:

ZADANIE 1 – 15.000,00 złotych.

ZADANIE 2 – 15.000,00 złotych.

Termin realizacji poszczególnych zadań –  pożądany do dnia 31.07.2023 r.

 Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
 Administracji „DWÓJKA” przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73

w dni robocze w godz. od 800 do 1400, a także za pośrednictwem poczty - od dnia 07.03.2023 roku                   

(cena SIWZ: 36,90 zł brutto).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,

w ADM „Dwójka” przy ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze - do godz. 1000  dnia 21.03.2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2023 roku o godzinie 1300

w siedzibie Administracji „DWÓJKA”  przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr  09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

 Kwotę za SIWZ – 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM. 

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.

Zobacz inne

Prawo