Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SKAWINA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240014

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA SKAWINA

ul. RYNEK 1
32-050 SKAWINA

                                                                             Skawina, dnia 08.03.2023 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wykaz dot. wynajmu lokalu  użytkowego, znajdującego się w budynku nr 12, poł. w Woli Radziszowskiej przy ul. Św. Jana Pawła II, na działce nr 1764/5 z przeznaczeniem na cele zabezpieczenia opieki zdrowotnej – gabinet stomatologiczny został wywieszony w terminie od dnia 08 marca 2023 r. do dnia 28 marca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 oraz zamieszczony w Internecie (na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada - ogłoszenia urzędowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) a także wywieszony na terenie miasta Skawiny i w Woli Radziszowskiej.  

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Informacji udziela  Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5, tel. (12) 277-01-55.

 

Zobacz inne

Prawo