Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BRUSY, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240282

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA BRUSY

ul. NA ZABORACH 1
89-632 BRUSY

Burmistrz Brus ogłasza

  • II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubni, gmina Brusy, w której skład wchodzi działka nr 265/17, położona w obrębie Lubnia, gmina Brusy, zapisana w KW SL1C/00022040/6 o powierzchni 2335 m2, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako grunty orne RVI.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Brusy, przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, w pokoju nr 44 na pierwszym piętrze.

Działka nr 265/17 objęta jest ostateczną decyzją ustalającą warunki zabudowy dopuszczająca realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 71.200,00 zł + 23% podatku VAT Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 14 kwietnia 2023 r. wadium w wysokości 9.000,00 zł.

  • IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Leśnie, gmina Brusy, w której skład wchodzi działka nr 96/6 oraz działka nr 96/10, położone w obrębie Leśno, gmina Brusy, zapisane w KW SL1C/00022728/3 o łącznej powierzchni 2794 m2, w ewidencji gruntów sklasyfikowane jako grunty orne RVI.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Brusy, przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, w pokoju nr 44 na pierwszym piętrze.

Nieruchomość objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr IV-33/99 z dnia 24 maja 1999 r.,  Rady Miejskiej w Brusach dopuszczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza wynosi 68.250,00 zł + 23% podatku VAT Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 14 kwietnia 2023 r. wadium w wysokości 10.000,00 zł.

Pełną informację dotyczącą przetargów na sprzedaż nieruchomości zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Brusach, na stronie internetowej bip.brusy.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami.

Zobacz inne

Prawo