Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Tuszyn, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240383

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

ul. SIENKIEWICZA 3
90-113 ŁÓDŹ

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

ogłasza, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3 na tablicy ogłoszeń na VI piętrze w dniach od 14.03.2023 r. do dnia 03.04.2023 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tuszynie, obręb 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 o pow. 0,3042 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PT1P/00118583/6, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 25.04.2023 r.

Zobacz inne

Prawo