Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŻYWIEC, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239995

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W ŻYWCU

ul. KOŚCIUSZKI 39
34-300 ŻYWIEC

I Ns 1174/22 

OGŁOSZENIE 

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą I Ns 1174/22 toczy się sprawa z wniosku Gminy Łodygowice o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy między innymi położonej w Łodygowicach działki oznaczonej numerem 588 o pow. 0,07 ha, objętej jednostką rejestru nr G1517. 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, roszczących sobie pretensje do działki objętej wnioskiem, a w szczególności następców prawnych osób ujawnionych jako posiadacze samoistni tej działki w rejestrze gruntów: Karoliny Handerek, Antoniego Hetnał s. Wojciecha, Antoniego Kania s. Józefa, Marii Mizia, aby zgłosili w Sądzie Rejonowym w Żywcu swoje roszczenia do przedmiotowych nieruchomości w terminie trzech miesięcy od daty dokonania ogłoszenia pod rygorem pominięcia tych roszczeń w dalszym postępowaniu. 

Zobacz inne

Prawo