Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 038 372,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Widawa, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240394

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

KLIENT SERWISU

Syndyk masy upadłości Wacława Szaflika osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności:

–zabudowanych nieruchomości położonych w Widawie przy ul. Pastwiskowej 2 dla których prowadzone są księgi wieczyste SR1L/00032440/7 oraz SR1L/00047841/6 za cenę nie niższą niż 1.038.372,00 zł

Oferty zgodne z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia  23.05.2022 r. oraz regulaminem konkursu ofert należy składać w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Krokusowa 3 lok. 102 do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 12.00. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest wpłata wadium do dnia 29.03.2023 r. na rachunek 58 1020 3378 0000 1602 0316 4670  w wysokości 51.918,60 zł. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, którego oferta została wybrana Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r o godz. 10.00 w biurze syndyka. Szczegółowe informacje n/t przedmiotu sprzedaży oraz postanowienia sędziego-komisarza i regulaminu konkursu ofert można uzyskać w dni robocze w biurze syndyka w godz. 10-14, po uprzednim wcześniejszym kontakcie  pod nr telefonu 530 904 790 lub 605 652 064. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo