Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Termin składania dokumentów

24.03.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240373

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA POPOWICE

ul. POPOWICKA 28
54-237 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 71/355 63 73 (wew. 229)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Popowice”

54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28

tel. 71/355 63 73

e-mail: sekretariat@smpopowice.pl

www.smpopowice.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Docieplenie pomieszczeń komór zsypowych z wymianą drzwi

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2023 r.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
 2. wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) do dnia 24.03.2023 r.;
 1. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. W celu otrzymania SIWZ należy na adres e-mail: dip@smpopowice.pl wysłać dane do wystawienia faktury na kwotę 50 zł brutto za dokumentację przetargową.
 3. SIWZ można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub otrzymać drogą elektroniczną, po zaksięgowaniu wpłaty 50 zł na koncie Spółdzielni.
 4. Oferty należy składać w terminie do 28.03.2023 r. do godziny 1100 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 28.03.2023 r. o godz. 1200.
 6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 800 do 1300 jest Dariusz Lipczyński tel. 71/355 63 73 (wew. 229).
 7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Zobacz inne

Prawo