Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240500

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

KLIENT SERWISU

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 Syndyk masy upadłości Krystyny Marszałkiewicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości ww. Upadłej:

· udziału w wysokości 1/58 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr. 433/10 o łącznej powierzchni 2,04 ha, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1O/00019129/5, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż cena oszacowania, tj. 1 281,38 zł (słownie: tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 38/100);

· udziału w wysokości 4/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki o nr. 82/5 oraz 131/3 o łącznej powierzchni 0,2310 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00073564/3, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż cena oszacowania, tj. 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);

· pakietu 500 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Dream Builders sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000296456), za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 16 250,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, do dnia 4 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii.

Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr. tel. 56 664 09 40. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl

Zobacz inne

Prawo