Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

USTRONIE MORSKIE, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240643

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. ROLNA 2
78-111 USTRONIE MORSKIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

                                                               WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE

                                                               ogłasza na dzień  02 czerwca  2023  roku

trzeci przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ustroniu Morskim przy ulicy Granicznej  ok. 230 m od plaży stanowiącej  własność  Gminy Ustronie Morskie przeznaczonej pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej,  stanowiącej działkę numer 265/10 o powierzchni 0,1330 ha. Cena wywoławcza : 2.660.000,00 złotych , wadium : 250.000,00 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca  2023 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, w  Sali Narad (I piętro). Wadium należy wnieść w terminie do dnia   30 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie   Gospodarki Nieruchomościami  Zagospodarowania Przestrzennego  i Rolnictwa Urzędu Gminy w  Ustroniu Morskim  ul. Rolna 2, parter ,  pok. Nr 5 tel. 94-35–14-187 lub 94-35-14-188. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, opublikowano na stronach  internetowych:  www.ustronie-morskie.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo