Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

115 700,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

03.04.2023 4 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240652

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

KLIENT SERWISU

ul. Fordońska 199
85-739 BYDGOSZCZ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 508 100 297, 606 886 796

Syndyk Masy Upadłości  Ilony Kosobuckiej      

nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Bydgoszczy   oferuje w sprzedaży z wolnej ręki

udział wynoszący 1/2 w prawie własności lokalu, stanowiącego odrębną nieruchomość,  położonego przy ul. Modrakowej 46/74 w Bydgoszczy, województwo kujawsko – pomorskie,  za cenę wywołania wynoszącą  115.700 zł. (słownie: sto piętnaście siedemset złotych 00/100).  Lokal  posiada  pow. użytkową 41,60  m2.

Szczegółowe informacje  zawarte są w operacie szacunkowym przygotowanym przez rzeczoznawcę majątkowego Agatę Leśniewską, znajdującym się w aktach sprawy

upadłościowej (XV GUp 169/21) w Sądzie Rejonowym XV Wydziale Gospodarczym przy ul.

Toruńskiej 64a w Bydgoszczy jak również w siedzibie syndyka przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy.

Oferenci zainteresowani zakupem w/w przedmiotu sprzedaży zobowiązani są w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia złożyć  pisemną ofertę na adres:  ul. Fordońska 199, ( 85739) Bydgoszcz.

Szczegółowych informacji oraz regulamin sprzedaży można uzyskać pod: nr tel. (508 100 297, 606 886 796).

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,  prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do odstąpienia od oferty.

Zobacz inne

Prawo