Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STALOWA WOLA, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240444

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT STALOWOWOLSKI

ul. Podleśna 15
37-450 STALOWA WOLA

Z A W I A D O M I E N I E

STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO

Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 344) – Starosta Stalowowolski zawiadamia, że powzięty został zamiar wszczęcia postępowania administracyjnego o ograniczeniu korzystania z nieruchomości oraz o udzielenia zezwolenia Media-Sys Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie reprezentowanej przez pełnomocnika Katarzynę Adamczyk-Pilch, na wykonanie inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii światłowodowej w ramach projektu pn. „Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B” na nieruchomościach oznaczonych, jako działki o numerach ewidencyjnym: 1689 obr. Charzewice, 106 obr. Kłyżów, 90/1 obr. Dąbrowa, których stan prawny jest nieuregulowany.

Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a i art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 344) – Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia, że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła Kowalczyk, na wykonanie czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia na nieruchomości oznaczonej, jako działka o numerze ewidencyjnym: 1223 położonej w obrębie Rzeczyca Długa, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem, których stan prawny jest nieuregulowany.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy, od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, do pokoju nr 314 (III piętro), przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.

W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo