Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RYBNIK, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240896

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

POWIAT RYBNICKI

ul. 3 MAJA 31
44-200 RYBNIK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. (32) 41 61 317 lub (32) 41 61 332

Starosta Rybnicki

 informuje, że:

 

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku,
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku pod adresem www.starostwo.rybnik.pl/category/komunikaty-ogloszenia-obwieszczenia/
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rybniku pod adresem

www.bip.starostwo.rybnik.pl/komunikaty-ogloszenia-obwieszczenia

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Śląskiego pod adresem

https://suw.bip.gov.pl/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-obrotu/

podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny dotyczący nieruchomości położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,  obręb Palowice, ark. mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88 o pow. 0,0760 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00155043/6.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku, pok. 324 i 301 bądź pod nr tel. (32) 41 61 317 lub (32) 41 61 332.

Zobacz inne

Prawo