Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239446

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 1
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 108/22 z wniosku Zdzisława Walczyka o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Skarbka, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 325/10 o powierzchni 0,5986 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.

Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Zobacz inne

Prawo