Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MASŁÓW, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240403

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MASŁÓW MASŁÓW PIERWSZY

ul. SPOKOJNA 2
26-001 MASŁÓW

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA

Wójta Gminy Masłów

o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Masłów

położonej w obrębie geodezyjnym Ciekoty:

nr 208/1 o pow. 0,0036 ha, cena wywoławcza nieruchomości  3.555,93 zł brutto.

Wadium 360,00 zł.

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta  KI1L/00121450/0.

Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2023r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Masłowie, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów o godzinie 900.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, na stronie internetowej gminy: www.maslow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.maslow.biuletyn.net w zakładce Aktualności-Tablica ogłoszeń.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Masłowie, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, pokój nr 1A, tel. (41) 311-00-91, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Zobacz inne

Prawo