Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240436

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO

ul. ZBROWSKIEGO 104
26-600 RADOM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznarowskiego w Radomiu ul.Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana okien na dwóch klatkach schodowych, w pomieszczeniach na XI kondygnacji oraz w piwnicach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Akademickiej 6 w Radomiu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 28.03.2023r. do godz.1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul.Zbrowskiego 104 w dniu 28.03.2023r. o godz.1115. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zobacz inne

Prawo