Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240439

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO

ul. ZBROWSKIEGO 104
26-600 RADOM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. Świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw oraz pogotowia technicznego dźwigów elektrycznych zlokalizowanych w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach : drogą pocztową , w siedzibie Zamawiającego przy ul.  Zbrowskiego 104 w Radomiu,  lub do skrzynki na korespondencję  która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  28.03.2023 r do godz.10,00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul.Zbrowskiego 104 w dniu 28.03.2023r. o godz.1015. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl ,zakładka  Przetargi.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J.Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie , bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zobacz inne

Prawo