Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240572

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA USTRONIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA USTRONIE - Company Logo

ul. WYŚCIGOWA 19
26-611 RADOM

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w wiatrołapach wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych należących do zasobów S.M. „USTRONIE”. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 669 444 019 i  wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zł brutto. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Leszek Kawecki tel. 669 444 020, e-mail: l.kawecki@ustronie.radom.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  określonej w SWZ.

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 28.03.2023r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 29.03.2023r. o godz. 1015 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy   ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter). Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz SM „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Zobacz inne

Prawo