Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240618

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty firm

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O.

ul. FILTROWA 4
26-600 RADOM

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4 ogłaszają przetarg nieograniczony w formie pisemnej na sprzedaż niżej wymienionego urządzenia:

  1. Wózek widłowy Balcancar DV 1786.33.23, rok prod. 1986 – cena wywoławcza brutto 6027,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych „OFERTA NA ZAKUP WÓZKA – nie otwierać przed 29.03.2023” należy składać w sekretariacie spółki do dnia 29.03.2023 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2023 o godz.10:15.

Przystępujący do przetargu wpłacają wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723. Do oferty załączyć potwierdzenie przelewu oraz nr konta do zwrotu wadium.

Wadium przepada ma rzecz sprzedającego, jeśli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku, gdy oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wózek można oglądać do dnia 28.03.2023 w godz. 9:00-12:00 na terenie Ujęcia „Sławno” w Radomiu, ul. Wapienna 43.

Informacje dotyczące wózka znajdują się na stronie:

https://www.woda.radom.pl/index.php/przetargi/ w sekcji „ogłoszenia o sprzedaży” – rok 2023

W sekcji tej umieszczono również klauzulę informacyjną Administratora danych osobowychInformacji telefonicznych udziela p. Stanisław Ziętek tel. 603 550 003.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Zobacz inne

Prawo