Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Termin składania dokumentów

31.03.2023 7 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240379

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALOWIEC

ul. INŻYNIERSKA 17
53-227 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 71 33 29 306, 71 33 29 300

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Metalowiec” we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17

ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych przy ul.:

 

  1. Szkockiej 99B o pow. 49m2 parter
  2. Pereca 2 o pow.6,30m2 – parter
  3. Lubuskiej 82B o pow. 47,82m2 – parter
  4. Grabiszyńskiej 309C o pow 59,71m2 parter

 

na działalność handlowo-usługową lub biurową nieuciążliwą dla mieszkańców.

Specyfikacja szczegółowa warunków przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni

Pisemne oferty z podaniem rodzaju działalności /branży/,proponowaną stawką czynszu netto
za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu /media dodatkowo  wg faktycznego zużycia/, z aktualnym zaświadczeniem  o prowadzonej działalności gospodarczej, dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu warunków specyfikacji przetargowej, prosimy
składać
w Centrum Obsługi Mieszkańców (parter), w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Oferta przetargowa na wynajem lokalu przy ul. j.w.  w terminie do  31.03.2023 r.

Wymagane wadium w wysokości: poz.2-1000zł ,poz.1,3- 1500 zł – poz. 4 – 2000 zł płatne na konto SM „Metalowiec” PKO III O/ Wrocław Nr 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640 w terminie jw

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.          

Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 33 29 306, 71 33 29 300   www.metalowiec.wroclaw.pl/przetargi

W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli  - zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przetargu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich - danych osobowych zawartych w mojej ofercie na wynajem lokalu użytkowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej prowadzonej przez SM ”Metalowiec” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17, zgodnie z  przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

 

 

Zobacz inne

Prawo