Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

389 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241023

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁUŻEWIEC"

ul. BEŁDAN 2
02-695 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (22) 843-68-51 wew. 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec” w Warszawie przy ul. Bełdan 2, ogłasza przetarg pisemny na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 142, położonego w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 1  o powierzchni użytkowej 37,18 m2, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju – położonego na X piętrze wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym  o pow. 1,70 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu.

Cena wywoławcza ww. lokalu wynosi 389 000,00 zł. Cena wywoławcza równa jest wartości rynkowej lokalu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni w terminie do dnia 13.04.2023r. .

Pisemne oferty przetargowe w zamkniętych kopertach zaopatrzone w napis "Przetarg na mieszkanie przy ul. Niegocińska 1 m 142 " wraz z dowodem wpłaty wadium oraz oferowaną ceną w PLN nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w sekretariacie (pokój nr 1) Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec”, w terminie do dnia 13.04.2023 roku do godziny 1600. Oferty winny spełniać wymagania określone w warunkach przetargu.

Szczegółowe warunki przetargu i inne informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bełdan 2 w Warszawie w pokoju nr 7 i pod nr telefonu (22) 843-68-51 wew. 4.

O wyborze oferty decyduje zadeklarowanie najwyższej ceny za w/w lokal mieszkalny.

Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 14.04.2023r.

Lokal można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 13.04.2023 roku, w godzinach pracy Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Spółdzielni pod nr tel.  (22) 843 68 51 wew.4.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny. Zarówno ogłoszenie jak i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo