Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

120 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZABŁUDÓW, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241113

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. RYNEK 8
16-060 ZABŁUDÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zabłudów, dnia 13 marca 2023r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O  PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.  U. z 2021r. poz. 2213)

 

BURMISTRZ  ZABŁUDOWA

            ogłasza  przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości:

 

1. oznaczenie nieruchomości: nr geod. 412/7 o pow.0,1659 ha (Br RV – 0,1659 ha), położona w obrębie Pawły, z nakładami w postaci: drewnianego budynku mieszkalnego, ogrodzenia z cegły, ogrodzenia z siatki, przyłącza wodociągowego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00066215/8,  nie posiadająca m.p.z.p., dla terenu której decyzją Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.6730.150.2019 z dnia 26 września 2019r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

 

2. cena wywoławcza:   120 000,00zł – zgodnie z art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT.

 

3. termin i miejsce przetargu: 24 kwietnia 2023r. (poniedziałek) godz. 11ºº, sala konferencyjna  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

4. wysokość wadium: 12 000,00 zł.

 

5. informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8, we wsi Pawły oraz Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl i strona internetowa: http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl, zakładki „przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości”.

 

6. dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Referat Inwestycji, Urbanistyki  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 (pokój 215), tel. 85 7188 100,  85 7188 122,  85 7188 189 wew. 39.

 

Zobacz inne

Prawo