Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Termin składania dokumentów

28.03.2023 7 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

INOWROCŁAW, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240857

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU

ul. AL. KOPERNIKA 7
88-100 INOWROCŁAW

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

w Inowrocławiu,

88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7

 

ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.:

WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE KOSZENIA TRAWY, WYCINKI DRZEW,  CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH I SANITARNYCH DRZEW, NASADZENIA DRZEW  I KRZEWÓW ORAZ TRANSPORTU W ZASOBACH KUJAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU I REJONIE

 

  1. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter – BIURO PODAWCZE), w terminie do 28.03.2023r. do godziny 9.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową.

 

  1. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 28.03.2023r. o godz. 9.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 – sala konferencyjna na parterze bez udziału Oferentów.

 

  1. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 31.03.2023r. o godz. 9.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 – sala konferencyjna na parterze bez udziału Oferentów.

 

  1. Po otwarciu OFERT Z DOKUMENTAMI oraz OFERT CENOWYCH zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego informacja z otwarcia, z wyszczególnieniem Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zaproponowane przez nich ceny. 

 

  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni : www.ksmino.pl 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na w/wym. stronie internetowej Spółdzielni.

Zobacz inne

Prawo