Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MYSŁOWICE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241157

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty firm

STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A.

ul. PIASKOWA 20
41-404 MYSŁOWICE

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków działając    w trybie przewidzianym w § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą, obowiązującego w stosunku do systemów pobierania opłat za przejazd autostradą ustalonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie Ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, informuje, że od 3 kwietnia 2023 r. obowiązywać będzie nowa wysokość opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 1, 2, 3, 4 i 5.

Stawka

Taryfa

Kategoria pojazdu

Opis kategorii pojazdu

 

7 zł

 

1

po zastosowaniu bonifikaty dla motocykli

 

1

 

motocykle

 

15 zł

 

 

1

 

1

 

pojazdy samochodowe o dwóch osiach

 

 

27 zł

 

2

po zastosowaniu bonifikaty dla kategorii 2 i 3

 

 

2

pojazdy samochodowe  o dwóch osiach,
z których co najmniej jedna wyposażona jest
w koło bliźniacze i pojazdy samochodowe
o dwóch osiach z przyczepami

 

 

27 zł

 

2

po zastosowaniu bonifikaty dla kategorii 2 i 3

 

 

3

pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami

 

 

46 zł

 

 

 

2

 

 

4

pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach
z przyczepami i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami

 

 

46 zł

 

 

 

2

 

 

5

pojazdy niemieszczące się w kategoriach od 1 do 4 i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone
w przepisach o ruchu drogowym

Powyższe opłaty obowiązywać będą na każdym Placu Poboru Opłat tj. w Mysłowicach i Balicach.

Koncesjonariusz informuje, iż użytkownicy pojazdów kategorii 1 (z wyłączeniem motocykli), korzystający z płatności automatycznych (tj. elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass oraz videotollingu), uiszczać będą od 3 kwietnia 2023 r. stawkę preferencyjną:

Stawka

preferencyjna

Kategoria pojazdu

Opis kategorii pojazdu

 

13 zł

 

 

1

 

pojazdy samochodowe o dwóch osiach

 

Powyższe opłaty obowiązywać będą na każdym Placu Poboru Opłat tj. w Mysłowicach i Balicach.

Więcej informacji: www.autostrada-a4.com.pl

Zobacz inne

Prawo