Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DĘBICA, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241240

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W DĘBICY WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. SŁONECZNA 3
39-200 DĘBICA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn. akt I Ns 471/21 

OGŁOSZENIE 

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 471/21 z wniosku Renaty Michalik i Lucjana Kielar z udziałem Pawła Kielar, Andrzeja Michalik i Wód Polskich – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o stwierdzenie zasiedzenia działek położonych w Straszęcinie: nr 79/14, obręb 0007 Straszęcin, o pow. 0,03 ha, nr 79/17, obręb 0007 Straszęcin, o pow. 0,0145 ha, 79/16, obręb 0007 Straszęcin, o pow. 0,0035 ha, 79/15, obręb 0007 Straszęcin, o pow. 0,0201 ha, gdzie w wypisie z rejestru gruntów jako posiadacze wskazani są: Renata Michalik (działka nr 79/14 i 79/15), Katarzyna Kielar i Renata Michalik po 1/2 części (działka 79/16) oraz Katarzyna Kielar (działka nr 79/17). 

Wzywa się właścicieli lub posiadaczy wyżej oznaczonych nieruchomości bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału. 

 

Zobacz inne

Prawo