Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DĘBICA, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241462

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W DĘBICY WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. SŁONECZNA 3
39-200 DĘBICA

Sygn. akt I Ns 511/22 

Ogłoszenie 

W Sądzie Rejonowym w Dębicy, Wydział I Cywilny, toczy się pod sygn. akt I Ns 511/22 postępowanie z wniosku Gminy Pilzno o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie na jej rzecz działki nr 781/4 o pow. 0,35 ha położonej w Parkoszu, gmina Pilzno, powiat dębicki, objętej KW RZ1D/00081492/3, gdzie prawo własności ujawnione jest na rzecz Stanisława Falarza, Zofii Falarz, Jana Falarz, Wojciecha Falarz, Anny Książek, Józefa Kluzy, Katarzyny Nykiel, Walentego Falarz, Katarzyny Falarz, Ignacego Falarz, Mieczysława Falarz, Wacława Falarz, Teodora Falarz, Wiesława Falarz, Anny Falarz z Maziarków i Piotra Jarosza. 

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych po Stanisławie Falarzu, Zofii Falarz, Janie Falarz, Wojciechu Falarzu, Annie Książek, Józefie Kluza, Katarzynie Nykiel, Walentym Falarzu, Katarzynie Falarz, Ignacym Falarzu, Mieczysławie Falarzu, Wacławie Falarzu, Teodorze Falarzu, Wiesławie Falarzu, Annie Falarz z Maziarków, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i udowodniły swoje prawa, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. 

 

 

Zobacz inne

Prawo