Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TYCHY, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241345

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W TYCHACH

ul. BUDOWLANYCH 33
43-100 TYCHY

Sygn. akt III Nsm 35/23 

POSTANOWIENIE 

Dnia 3 lutego 2023 roku 

Sąd Rejonowy w Tychach w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich 

w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia Emilia Libiszewska 

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2023 roku w Tychach 

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku Macieja Wójcika 

przy udziale Tiny Botchorishvili 

o pozbawienie uczestniczki Tiny Botchorishvili władzy rodzicielskiej nad małoletnim Danielem Wójcikiem 

postanawia: 

1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Tiny Botchorishvili kuratora w osobie adwokata Magdaleny Widuch; 

2. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Tychach. 

Sędzia Emilia Libiszewska 

Zobacz inne

Prawo