Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BYTOM, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241339

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W BYTOMIU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. PIEKARSKA 1
41-900 BYTOM

Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 231/23 z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Bytomia o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie z dniem 1 marca 1986 r. przez wnioskodawcę własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bytomiu przy ulicy Kwietniewskiego 19, składającej się z zabudowanej nieruchomością budynkową działki gruntu nr 102/26 (identyfikator działki: 246201_1.0002.AR_34.102/26), dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00000798/3, w której jako właściciele figurują Antonina Otto, Wiktoria Otto, Alfons Otto, Ruth Michalski, Ursula Michalski i Charlotte Michalski. 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców wskazanych wyżej osób, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia. 

Zobacz inne

Prawo