Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Termin składania dokumentów

31.03.2023 7 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STASZÓW, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241163

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STASZOWIE

ul. LANGIEWICZA 11
28-200 STASZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 15 864-23-82  lub 15 864-32-51

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA w Staszowie
(ul. MARIANA  LANGIEWICZA 11     28-200 STASZÓW)

O G Ł A S Z A    P R Z E T A R G I    N I E O G R A N I C Z O N E

NA  ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE w 2023 r :
  

1. Docieplenie ściany osłonowej z loggiami wraz z pracami towarzyszącymi
 
budynku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

otwarcie ofert : 04.04.2023  godz. 10.00                                                              (wadium: 10.000,00 zł)

 

2. Docieplenie ściany osłonowej budynku przy ul. Mariana Langiewicza 13

otwarcie ofert : 04.04.2023  godz. 10.30                                                               (wadium: 10.000,00 zł)

 

3. Docieplenie ścian : 1 osłonowej i 2 szczytowych budynku przy ul. Jana Pawła II 9

otwarcie ofert :  04.04.2023  godz. 11.00                                                              (wadium: 12.000,00 zł)

 

4. Docieplenie ściany osłonowej i malowanie ściany szczytowej budynku przy ul. Wschodniej 8

otwarcie ofert : 04.04.2023  godz. 11.30                                                                  (wadium: 7.000,00 zł)


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na roboty
uzyskać można na stronie internetowej

www.sm.staszow.com  (zakładka Aktualności)
 

Oferty należy dostarczyć do Spółdzielni  do dnia  31.03.2023 do godz.1400

( z dopiskiem na kopercie , którego przetargu dotyczy oferta)

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden przetarg prosimy o oddzielne zapakowanie ofert,  z informacją na kopercie, którego przetargu dotyczy oferta

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie (28-200) przy ul. Mariana Langiewicza 11 .

Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o wynikach przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.        

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  03.04.2023

na konto BS Staszów nr 43 9431 0005 2001 0000 3304 0001

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel: 15 864-23-82  lub 15 864-32-51.

 

Zobacz inne

Prawo