Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PRZEMYŚL, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227195

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - Company Logo

ul. RYNEK 1
37-700 PRZEMYŚL

 

INFORMACJA 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu - www.przemysl.pl, został podany do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Słowackiego 33 usytuowanym na działce
nr 982 w obr. 207 m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 02.05.2023 r.

 

Zobacz inne

Prawo