Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BRZESKO, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34250677

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU

ul. GŁOWACKIEGO 51
32-800 BRZESKO

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, 1846 i 2185),
 

Starosta Brzeski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki ewidencyjne nr 169 i 136 położonej w obrębie Rząchowa, gm. Szczurowa, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn 125mm oraz przyłącza gazu dn25mm w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 125 z przyłączami gazowymi do zasilania budynków jednorodzinnych w msc. Rząchowa”. Przedmiotowe działki objęte są księgą wieczystą TR1B/00038169/6 w której własność ujawniona jest na rzecz Stanisława i Katarzyny Czaja jako wspólność ustawowa majątkowa małżeńska w udziale 1/1. Stanisław i Katarzyna Czaja nie żyją. Po Stanisławie Czaja w chwili obecnej nie stwierdzono nabycia spadku, tak więc działkę zakwalifikowano jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, do Starostwa Powiatowego w Brzesku z siedzibą: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, niniejsze postępowanie zostanie wszczęte.

Zobacz inne

Prawo