Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BISKUPIEC, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34250696

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA BISKUPIEC

ul. NIEPODLEGŁOŚCI 2
11-300 BISKUPIEC

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BISKUPCA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Biskupcu Uchwały Nr LXIII/367/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Biskupcu http://www.bip.biskupiec.pl/ (Prawo lokalne/Uchwały/2023 r./LXIII Sesja Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 marca 2023 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miejski w Biskupcu, Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (platforma epuap) w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Biskupca.

z up. BURMISTRZA

mgr Zbigniew Szal

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zobacz inne

Prawo