Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34250950

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

POWIAT BIAŁOSTOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU

ul. BORSUCZA 2
15-569 BIAŁYSTOK

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

 

GKNII.6845.29.2022

Białystok, 2023-05-05

 

STAROSTA  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t.j.),

informuje,

że na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz przy ul. J. K. Branickiego 13, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony na okres 21 dni, do publicznej wiadomości, wykaz zawierający informację o przeznaczeniu udziału 2/5 w łącznej powierzchni 1817 m2, tj.: 9 m2 w działce nr 1067/13, 952 m2 w działce nr 1067/7, 163 m2 w działce nr 1067/18, 289 m2 w działce nr 220/10, 192 m2 w działce nr 229/32, 15 m2 w działce nr 1067/11 i 197 m2 w działce nr 1067/9, położonych w obrębie Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, zajętych pod kablową linię telekomunikacyjną relacji Gdańska – Elbląg – Olsztyn – Białystok, będących własnością Skarbu Państwa, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00283902/8, do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, na rzecz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z siedzibą w Poznaniu.

 

             

           STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

Zobacz inne

Prawo