Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OLSZTYN, warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251322

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA OLSZTYN

GMINA OLSZTYN - Company Logo

ul. PLAC JANA PAWŁA II 1
10-101 OLSZTYN

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

PREZYDENT OLSZTYNA                                      

      Plac Jana Pawła II

Olsztyn, dnia 05.05.2023 r.

 

                       

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) w dniu 10.05.2023 r. podaję do publicznej wiadomości, że decyzją z dnia 28.04.2023 r.  znak: GGN.III.6821.5.2022.A ograniczono sposób korzystania z nieruchomości położonych  w Olsztynie, oznaczonych jako działki nr: 8/6 (obręb 120) o pow. 0,3443 ha, 272/19 (obręb 45) o pow. 0,3019 ha oraz 272/20 (obręb 45) o pow. 0,3990 ha poprzez udzielenie zezwolenia Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie w Wydziale Geodezji   i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, pok. 114, I piętro  w godzinach od 10ºº do 13ºº, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty tel. 89 527 31 11 wew. 433.

Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej umolsztyn.bip.gov.pl (zakładka – Tablice ogłoszeń → Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz w prasie ogólnokrajowej tj. Gazecie Wyborczej.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

                                                                                                                              PREZYDENT OLSZTYNA

 

                                                                                                                                   Piotr Grzymowicz

Zobacz inne

Prawo