Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

11.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251555

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA ADMINISTRACJA OSIEDLA GÓRCE

ul. ŁAGOWSKA 3
01-464 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 609 098 994

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Administracja Osiedla GÓRCE

ZAPRASZA DO PRZETARGU

SM WOLA Administracja Osiedla GÓRCE ul. Łagowska 3, 01-464 Warszawa ogłasza przetarg w zakresie modernizacji instalacji hydrantowej ppoż. wraz z przyłączem wodociągowym w budynku ul. Bogatyńska 10A i ul. Dębickiej 9 w Warszawie.

Oferty należy składać w Sekretariacie Administracji Osiedla GÓRCE,   01-464 Warszawa, ul. Łagowska 3, w terminie do dnia 26.05.2023r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Administracji Osiedla GÓRCE w dniu 29.05.2023r. o godz. 1100.

Rozpatrzenie oferty uwarunkowane jest wniesieniem wadium w wysokości 40.000 zł (wadium podlega zwrotowi  w wysokości nominalnej w przypadku niewybrania oferty w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście lub uzyskać drogą e-mailową pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości 500,00 zł (opłata nie podlega zwrotowi) Potwierdzenie opłaty należy przesłać drogą e-mailową na adres: gorce@smwola.com.pl lub okazać przy odbiorze specyfikacji.

Opłatę za SIWZ i wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: SM WOLA Administracja Osiedla GÓRCE  PKO BP SA VII O/Warszawa nr  23 1020 1185 0000 4502 0142 8424.

Informacja w sprawach związanych z przetargiem i przedmiotem zamówienia udziela Pan Mirosław Borucki Kierownikiem Działu Eksploatacyjno–Technicznego  ADM GÓRCE. tel. 609 098 994. e-mail:  m.borucki@smwola.com.pl 

Czas związania ofertą z Zamawiającym – 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu. Zamawiającemu przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi ofertami.

Zobacz inne

Prawo