Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

11.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251652

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

KLIENT SERWISU

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Syndyk masy upadłości Dariusza Stadnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 339/19), zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty składników majątku upadłego w postaci:

  1. ¼ udziału w prawie własności nieruchomości - działka ew. nr 3044/4, o pow. 0,0300 ha, KW nr TB1S/00014761/3 - za cenę nie niższą niż 1.875,00zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), co stanowi ¾ ceny oszacowania;
  2. ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, składającej się z działek nr ew. 3043/3 i 3044,7 – KW nr TB1S/00060553/9, 3043/2 – KW nr TB1S/0003094/6, 3044/6 – KW nr TB1S/0003093/9, o łącznej pow. 0,2292 ha - za cenę nie niższą niż 219.375,00zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), co stanowi ¾ ceny oszacowania;

Oferty pisemne zgodne z warunkami sprzedaży, należy przesyłać na adres Biuro Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informacje na stronie www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki.

Zobacz inne

Prawo