Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

13.06.2023 12 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251872

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

osoba kontaktowa: Informacja pod nr 691 833 855, (kontakt w godzinach 8-16 w dni robocze)

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

 

NA SPRZEDAŻ

SAMOCHÓD DOSTAWCZY

MERCEDES VITO

Syndyk masy upadłości spółki Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A.

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu,

OGŁASZA, ŻE

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

SAMOCHÓD DOSTAWCZY

MERCEDES VITO

9-osobowy, nr rejestracyjny  DW-349CN, rok produkcji  2006, za cenę nie mniejszą niż 9.000 zł. netto (dziewięć tysięcy złotych netto).

●→ Regulamin sprzedaży wraz z informacjami o przedmiocie sprzedaży można otrzymać drogą elektroniczną kierując zapytania pod adres mailowy mariusz.kowalski@kancelariahabuda.pl lub telefonicznie pod numerem 691 833 855 (kontakt w godzinach 8-16 w dni robocze). ●→ Przedmiot sprzedaży można oglądać wyłącznie po telefonicznym umówieniu się. ●→ Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu do dnia 13.06.2023 r. do godz. 14:00. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2023 r. o godz. 12.00 w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu.

 

●→ Oferta winna zawierać: →  dokładne oznaczenie oferenta; →  oferowaną cenę; → oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń; → oświadczenie oferenta, że jest związany swoją ofertą przez czas określony w regulaminie sprzedaży i zobowiązuje się - w przypadku wybrania oferty - do zawarcia, w terminie i miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży; →  oświadczenie oferenta, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu prawnego i faktycznego ruchomości będącej przedmiotem oferty; → oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ruchomości, a także, że dokona zapłaty całej ceny przed zawarciem umowy sprzedaży ruchomości; → potwierdzenie wpłacenia wadium.

 

●→ Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr : 34 1240 6670 1111 0011 0619 1517. ●→ W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowaną najwyższą ceną, a pozostałymi cenami wyniesie mniej niż 10%, syndyk przeprowadza dodatkowy przetarg ustny lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży ruchomości za jak najkorzystniejszą cenę. ●→  Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni, o czym obecni oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży. ●→ Tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży, w tym wymagania dotyczące składanych ofert, określone są w regulaminie sprzedaży.

Zobacz inne

Prawo