Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KROSNO, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251875

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. SIENKIEWICZA 12
38-400 KROSNO

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Sygn. I Ns 141/23

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Krośnie zezwolił wnioskodawcy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.209 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), tytułem zapłaty ustalonego decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-III.7570.1.720.2022 z dnia 28 września 2022 r. odszkodowania z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 1893/4 obr. Odrzykoń, gmina Wojaszówka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą KS1K/00038352/0, w której własność nieruchomości przysługuje nieżyjącej Tekli Haręzga c. Jakuba i Katarzyny, wskutek ograniczenia sposobu korzystania z niej na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: I-IV.747.1.4.2016 z dna 28 września 2016 r.,  wydanej w związku z budową gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi

Zobacz inne

Prawo